مبلمان انـتـظــار

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
Code : 4021

طراحی مفهومی است از بهم پیوستن زیبایها و جزئی از هنر و تکنولوژی مواد

Code : 4022

قلم وفادارانه هر آنچه تصور شده است را معنی میکند

Code : 4110

شانسی برای خلق یک فرم جدید

Code : 4210

یک ایده، درکی ناگهانی است. خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

Code : 4310

سخت کوشی در پس خلق نمونه اولیه ، انتخاب مواد و ساده سازی مکانیزم نهفته است

Code : 4110 & 4210 & 4310

ظرافتی که به سوی دور کردن غیر ضروری ها متمایل است

Code : 5110

یک ایده، درکی ناگهانی است. خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

Code : 5111

سخت کوشی در پس خلق نمونه اولیه ، انتخاب مواد و ساده سازی مکانیزم نهفته است

Code : 5310

ظرافتی که به سوی دور کردن غیر ضروری ها متمایل است

آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه ، 20 شهریور 1398 ، 15:33 )