کـنـفــرانــس

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
Code : 3610

خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

Code : 3114

یک نقطه نظر متفاوت ، یک راه متمایز درک کردن ، برنامه ریزی ، تولید و ارتباط با مفاهیم ما

Code : 5510

زیبایی از سادگی پیروی میکند

Code : 1910

دستیابی به نتایج ایده آل، نیازمند فرهنگی است که فضای مناسب، میل و اشتیاق و فانتزی لازم برای طراح بودن را، ایجاد میکند

Code : 2410

یک ترکیب شاد از فرم و مواد، سنت طراحی را به یک تصویر بی انتها رسانیده است

Code : 3310

یک ترکیب شاد از فرم و مواد، سنت طراحی را به یک تصویر بی انتها رسانیده است

Code : 4410

طراحی مفهومی است از بهم پیوستن زیبایها و جزئی از هنر و تکنولوژی مواد

Code : 3410

زیبایی از سادگی پیروی میکند

Code : 5610

خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

Code : 5810

طراحی مفهومی است از بهم پیوستن زیبایها و جزئی از هنر و تکنولوژی مواد

Code : 5910

یک نقطه نظر متفاوت ، یک راه متمایز درک کردن ، برنامه ریزی ، تولید و ارتباط با مفاهیم ما

آخرین بروزرسانی ( سه شنبه ، 31 مرداد 1396 ، 11:07 )