صفحه اصلی کارشناسی
3414.jpg

کارشناسی

Code : 3414

سخت کوشی در پس خلق نمونه اولیه ، انتخاب مواد و ساده سازی مکانیزم نهفته است

Code : 3314

استفاده خلاقانه از تمامی آنچه که تحقیقات علمی پیشنهاد میدهد

Code : 5514

یک ایده، درکی ناگهانی است. خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

Code : 2414

قلم وفادارانه هر آنچه تصور شده است را معنی میکند

Code : 3612

ایمان به درک خویش مهم است، حتی زمانی که با استاندارد ها همخوانی نداشته باشد

Code : 2016

تعهد یک طراح، مشاهده واقعیت و تلاش برای پیش بینی آینده است

Code : 1914

خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

Code : 4412

طراحی مفهومی است از بهم پیوستن زیبایها و جزئی از هنر و تکنولوژی مواد

Code : 3214

یک ایده، درکی ناگهانی است. خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

Code : 3814

طراحان دائما خود را در مواجه با جنبه های متفاوت خلاقیت قرار میدهند

Code : 3318

طراحان دائما خود را در مواجه با جنبه های متفاوت خلاقیت قرار میدهند

Code : 5612

طراحان دائما خود را در مواجه با جنبه های متفاوت خلاقیت قرار میدهند

Code : 5814

طراحی مفهومی است از بهم پیوستن زیبایها و جزئی از هنر و تکنولوژی مواد

Code : 5912

یک ایده، درکی ناگهانی است. خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

Code : 6012

یک ایده، درکی ناگهانی است. خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

 


لـیـنـکـهـای مــرتـبــط

www.irfurnitureunion.ir
www.irandecoration.com