صفحه اصلی آمــوزشــی
2320b.jpg

آمــوزشــی

Code : 2320

ایمان به درک خویش مهم است، حتی زمانی که با استاندارد ها همخوانی نداشته باشد

Code : 2110

استفاده خلاقانه از تحقیقات علمی

Code : 2340

طراحی مفهومی است از بهم پیوستن زیبایها و جزئی از هنر و تکنولوژی مواد

Code : 2343

طراحان دائما خود را در مواجه با جنبه های متفاوت خلاقیت قرار میدهند

Code : 3810

خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

Code : 3810

خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

 


لـیـنـکـهـای مــرتـبــط

www.irfurnitureunion.ir
www.irandecoration.com