صفحه اصلی انـتـظــار
3912a.jpg

انـتـظــار

Code : 3910-2

طراحی مفهومی است از بهم پیوستن زیبایها و جزئی از هنر و تکنولوژی مواد

Code : 3910-3

قلم وفادارانه هر آنچه تصور شده است را معنی میکند

Code : 3910-4

شانسی برای خلق یک فرم جدید

Code : 3912-2

یک ایده، درکی ناگهانی است. خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

Code : 3912-3

سخت کوشی در پس خلق نمونه اولیه ، انتخاب مواد و ساده سازی مکانیزم نهفته است

Code : 3912-4

ظرافتی که به سوی دور کردن غیر ضروری ها متمایل است

 


لـیـنـکـهـای مــرتـبــط

www.irfurnitureunion.ir
www.irandecoration.com