صفحه اصلی ارگــونــومــی
fp.jpg
ارگونومی

 

1-اهداف و وظایف کار پژوهی

-طراحی شیوه ها و محل های کار در ارتباط با نیاز های افراد

-تضمین محیط کار و تجهیزات شرایط کاری ایده آل

-کاهش تنش (خستگی) ناشی از کار

2-مردم و کار پژوهی

شایعترین مشکل هنگام نشستن : نشستن بصورت قوز کرده

-شل و کوتاه شدن روزافزون رباط طولی نخاع و دیسکهای بین مهره ای

-ماهیچه های شانه , کمر و گردن دچار تنش استاتیک می شوند .3-علائم ممکن :

-دردهای گردن , کمر و خستگی عمومی

-فشار  معده و عوارض زیان آور بر روی اندام های گوارشی

-عوارض منفی بر روی ماهیچه ها

-خستگی و عدم تمرکز به علت کاهش گردش خون و مایع لنفی

 4-درمان "اروند":

-صندلی محیط کار با توجه به احتیاجات شخصی و نوع شغل استفاده کننده باید انعطاف پذیر باشد .

-کیفیت صندلی اداره بستگی به امکانات مورد احتیاج در هنگام فعالیت و تطبیق دادن ویژگیهای انسان شناختی فرد کاربر همچون وزن و اندازه دارد .5-حرکت کلید اصلی صحیح نشستن است

نشستن پویا : از تنش کششی یک طرفه خطرناک طی تغییرات مکرر بدن در حالت نشسته پیشگیری می کند .

کارشناسان بهداشت صنعتی تعویض از وضعیت به طرف جلو (مستقیم) و وضعیت باز (گشوده) به وضعیت آسوده تکیه دادن به پشت را تجویز می نماید .

-شل کردن و استراحت دادن متناوب ماهیچه ها و دیسکهای بین مهره ای

-تغذیه مهره هایی که بیشتر در معرض خطر هستند را بهبود می بخشد

-از وارد کردن تنش بر دیسکهای بین مهره ای جلوگیری می کند

-حس سلامتی را بالا می برد

-محرک فرایندهای سوخت و ساز است

-اکسیژن تازه برای ماهیچه ها را تامین می کند

 -از تنش ماهیچه ای و خستگی نابهنگام ممانعت به عمل می آورد

-ترتیب حرکتی همزمان متضمن تبعیت دقیق پشتی (تکیه گاه) صندلی از حرکت پشت (بدن) با ستون مهره ها بوده بدون اینکه موجب کشیدگی پیراهن (لباس) شود .

 

6-تنظیم منحصر به فرد (انحصاری) سریع اروند به تناسب وزن بدن کاربر (استفاده کننده از صندلی)

ساز و کار (مکانیزم) تنظیم سریع منحصر به فرد و نو آورانه اروند تنظیم دقیق, ساده و راحت را به تناسب وزن بدن    کار بر در طیفی گسترده میسر می سازد . دستگیره مربوطه, به تنظیم وزن بدن بین 45 تا 125 کیلوگرم امکان می دهد .7-غلطاندن و تنظیم نشیمنگاه صندلی

زاویه نشیمنگاه صندلی می بایست همواره قابل تنظیم باشد شیب دادن به جلو تا 3- درجه از لحاظ محیط کار برای حالت صاف (مستقیم) به خود گرفتن, یعنی در حالت نشسته متمایل به جلو, برای موارد ذیل سودمند می باشد :

-جلوگیری از نشستن با پشت قوز کرده.

-هدایت کننده به وضعیتی مستقیم به خاطر لگن خاصره و ستون فقرات )منحنی" ( "lordotic

-جلوگیری از جریان خون در ناحیه ران8-تعلیق نشیمنگاه صندلی

حتی در پایین ترین وضعیت, سطح نشیمنگاه می بایست دست کم از عمق تعلیق 1 سانتیمتری برخوردار باشد .

اروند کارخانه سازنده این مورد را از طریق فنر بادی (نیوماتیکی) با لاستیک ضربه گیر تامین می نماید .

ضربه وارده هنگام نشستن روی نشیمنگاه صندلی در پایین ترین حالت خود جذب شده و از تنش (فشار) روی مهره های ستون فقرات (دیسکهای بین مهره ای) می کاهد .9-تنظیم عمق نشیمنگاه صندلی

تنظیم عمق نشیمنگاه صندلی (نشیمنگاه لغزان) به لحاظ ergonomic از آن جهت توصیه می شود که تنظیم طول نشیمنگاه خصوصا برای افراد بلند قد را به اندازه های مختلف میسر می سازد .


10-تنظیم شکل و ارتفاع پشتی (تکیه گاه ) صندلی

شکل دهی بدن شناختی (آناتومیکی) لبه های تکیه گاه در جهات طولی و عرضی و اختیار کردن ایده آل اندازه ها و     نسبت های گوناگون برای اطمینان خاطر از حمایت کامل پشتی از کاربر, اموری حائز اهمیت بوده و بنابراین پشتی به گونه ای کارآمد از تنش (فشار ) روی عضلات کمر و دیسکهای بین مهره ای می کاهد .11-دسته صندلی (جادستی)

گذشته از حالت صرفا نمادینشان, جادستی های روی صندلی اداری وظیفه ارگونومیکی کلیدی را ایفاء نموده و نقشی حیاتی در تامین رفاه در محل کار بازی کرده و هنگام ایستادن و نشستن از پس حمایت از کاربر (استفاده کننده) بر

می آیند (یعنی ستون فقرات بدون تکان یا ضربه در داخل تودوزی (تشک) صندلی پایین می آید ).و بدین ترتیب از تنش روی عضلات شانه (کتف ها) و بازوها کاسته و تنش ( فشار) در ناحیه گردن و مهره گردن را فرو می نشاند .

 

ERGONOMICS: علم مطالعه انسان در رابطه با کاربر و محیط کارش

(ARVAND) اروند : نام کارخانه سازنده صندلی ها